Αποτελέσματα επιλογής φοιτητών/τριων για πρακτική άσκηση

  • Posted on: 29 September 2020

Δείτε τα αποτελέσματα επιλογής φοιτητών/τριων για πρακτική άσκηση

Για την 1η περίοδο (Νοέμβριος-Ιοανουάριος) κλείνουν οι τοποθετήσεις

Για την 2η περίοδο (Μάρτιος-Μάϊος) ανακοινώνονται ονόματα επιλεχθέντων φοιτητών χωρίς ακόμα τοποθετήσεις (θα ρυθμιστούν αργότερα με τους φορείς πρακτικής)

Υπάρχουν λίγες ακόμα θέσεις για τις οποίες θα ανακοινωθεί μέσα στο Νοέμβριο νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά