Προκηρύξεις υποτροφιών για Υποψήφιους Διδάκτορες και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές (προθ: 2/11)

  • Posted on: 6 October 2020

Σας κοινοποιύμε τις προκηρύξεις υποτροφιών για Υποψήφιους Διδάκτορες και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές με την υποστήριξη των ΕΛΠΕ - 2020 για την ενημέρωσή σας.

Σας κοινοποιούμε τους σχετικούς συνδέσμους στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών:

https://www.rc.auth.gr/Announcement/Details/Item/51740?ReturnToPage=1&PageSize=3

https://www.rc.auth.gr/Announcement/Details/Item/51743?ReturnToPage=1&PageSize=3

Κατηγορία: 
Υποτροφίες