Ολοκλήρωση εγγραφής προπτυχιακών φοιτητών μέσω πανελλαδικών εξετάσεων

 • Posted on: 7 October 2020

Μετά από την ηλεκτρονική εγγραφή σας στο Υπουργείο τα επόμενα βήματα είναι τα εξής:

 • Θα λάβετε από το ΑΠΘ ένα μήνυμα SMS, που θα σας καλεί να καταχωρήσετε από τις  8-15 Οκτωβρίου μετά τις 12:00μ.  τα στοιχεία σας στην  πλατφόρμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΑΠΘ  - https://register.auth.gr/  (πατήστε τον σύνδεσμο)
 • Για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας θα πρέπει να αποστείλετε αποκλειστικά μέσω ταχυδρομείου με υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier) ή συστημένο  σε έντυπη μορφή με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ – ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ – ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος**:
 1. Φωτοαντίγραφο Αστ. ταυτότητας και των δύο όψεων
 2. Μια πρόσφατη φωτογραφία τύπου Αστ. Ταυτότητας (πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του φοιτητή)
 3. Το pdf της ηλεκτρονικής αίτηση εγγραφής που κάνατε στην πλατφόρμα του Υπουργείου
 4. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ (απλή εκτύπωση από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα     https://www.amka.gr/AMKAGR/)
 5. Υπεύθυνη δήλωση από το GOV.gr https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses . Σε περίπτωση που μπορείτε να εκδώσετε την υπεύθυνη δήλωση μέσω της πλατφόρμας gov.gr (επειδή διαθέτετε προσωπικό κωδικό στο taxis.net και web banking), θα πρέπει να την συμπληρώσετε σύμφωνα με το παρόν υπόδειγμα 

Επισημαίνεται ότι δεν έχει ισχύ η υπεύθυνη δήλωση που εκτυπώνεται από το gov.gr με προσωπικούς κωδικούς των γονέων σας, δεδομένου ότι η ταυτοπροσωπία αφορά μόνο εσάς.

Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε  προσωπικό κωδικό στο taxis.net και web banking τότε θα προσκομίσετε μια  επικυρωμένη Υ.Δ. για το Γνήσιο της Υπογραφής από ΚΕΠ, Αστυνομία ή Δημόσια Υπηρεσία (επισυναπτόμενο υπόδειγμα) που να αναφέρει ότι:

 • ότι ο αιτών δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή σε άλλο Τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα
 • και ότι τα δικαιολογητικά είναι αληθή και ακριβή.

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΘ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΚΤΙΡΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ – ΙΣΟΓΕΙΟ – 54124 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                        ΤΗΛ 2310995395

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι φοιτητές θα μπορούν να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά οι ίδιοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα στην Γραμματεία , με προγραμματισμένο ραντεβού κατόπιν τηλεφωνήματος στο 2310995395, αναφέροντας τους λόγους που επιβάλλουν την αυτοπρόσωπη παρουσία.

 Ο ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ

ΑΠΟΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ  COVID-19

Οδηγίες για το ΑΠΘ δείτε  ε δ ώ

http://dps.auth.gr/sites/default/files/announcements/APTH_Monofyllo_Enimerosi_Covid_for%20WEB.pdf

Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών από τη Γραμματεία και οριστικοποιηθεί η εγγραφή σας στο σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας, θα λάβετε SMS με κωδικό (one-time password) για να προχωρήσετε στον σύνδεσμο https://register.auth.gr/:

 1. να δημιουργήσετε Ιδρυματικό Λογαριασμό (πανεπιστημιακό email)
 2. να κάνετε αίτηση για ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο) την οποία και θα παραλάβετε από κατάστημα Vodafone της περιοχής σας.
 3. να προχωρήσετε σε αίτηση για σίτιση (προαιρετικά)
 4. και αφού αποκτήσετε ακαδημαϊκή ταυτότητα να αιτηθείτε ηλεκτρονικά κάρτα δανεισμού βιβλιοθήκης από το site https://www.lib.auth.gr/  .

Στη συνέχεια κάθε πρωτοετής φοιτητής θα πρέπει να προχωρήσει:

 • Στην ηλεκτρονική εγγραφή εξαμήνου έως τις 30 Οκτωβρίου 2020 σύμφωνα με ανακοίνωση που έχει βγει στην Ιστοσελίδα μας
 • Στη Δήλωση Μαθημάτων – ανακοίνωση που θα ακολουθήσει μέσα στον Οκτώβριο
 • Και στη Δήλωση Συγγραμμάτων στον Εύδοξο – Ανακοίνωση που βγει αργότερα.

Υπενθυμίζουμε ότι τα μαθήματα του 1ου εξαμήνου (Κωδ. Μαθημάτων ΚΥ0101-ΚΥ0102-ΚΥ0103-ΚΥ0104-ΚΥ0105-ΚΥ0206) θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως, το Πρόγραμμα έχει αναρτηθεί καθώς και οι σύνδεσμοι σύνδεσης.

Βεβαιώσεις Σπουδών θα μπορεί να στείλει ηλεκτρονικά η γραμματεία μετά τις 20 Οκτωβρίου, στέλνοντας email στο efipapa@polsci.auth.gr αποκλειστικά από τον ιδρυματικό σας λογαριασμό  (πανεπιστημιακό σας mail)  για λόγους ταυτοπροσωπίας.

Εάν δεν έχετε πραγματοποιήσει την ηλεκτρονική εγγραφή σας στην πλατφόρμα  του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:

Θα πρέπει αποκλειστικά μέχρι την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020, να υποβάλετε στη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής επιτυχίας σας, αίτηση (με τα απαραίτητα δικαιολογητικά)) στην οποία θα τεκμηριώνετε τους λόγους για τους οποίους δεν κατέστη δυνατή η εμπρόθεσμη ηλεκτρονική εγγραφή σας, ακολουθώντας τα περιγραφόμενα στο ανωτέρω 2ο ΒΗΜΑ.

Η ολοκλήρωση ή μη της εγγραφής σας θα πραγματοποιηθεί με την αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Τμήματος ή της Σχολής σας.

Τυχόν επιτυχόντες που δεν εγγραφούν ούτε με αυτήν τη διαδικασία, χάνουν το δικαίωμα εγγραφής.

Μέχρι την Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου,  σε τέσσερις (4) εισόδους του Πανεπιστημίου μας, και συγκεκριμένα δίπλα στην Αίθουσα Τελετών (Εγνατία), μπροστά από το κτίριο της Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής (Εθνικής Αμύνης), στην κάτω Φοιτητική Λέσχη (Εγνατία) και μπροστά από το κτίριο Εδρών της Πολυτεχνικής Σχολής (Εγνατία), θα υπάρχουν κατάλληλα διαμορφωμένα "κιόσκια" με εθελοντές φοιτητές του ΑΠΘ μεγαλύτερων ετών, που θα περιμένουν να σας υποδεχτούν, να σας δώσουν έναν έντυπο «Συνοπτικό Οδηγό Επιβίωσης»οδηγίες για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου μας για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού, καθώς και να απαντήσουν στις απορίες που μπορεί να έχετε στα πρώτα σας βήματα στο ΑΠΘ.

Ο αναλυτικός «Οδηγός Επιβίωσης», σας δίνει μια πρώτη απάντηση σε τυχόν απορίες σου και σας ενημερώνει για τις υπηρεσίες του ΑΠΘ και τις δυνατότητες που σας προσφέρονται κατά τη διάρκεια των σπουδών σας, αλλά και μετά από αυτές.

Πληροφορίες για τις ψηφιακές υπηρεσίες που σας προσφέρει το ΑΠΘ μπορείτε να βρείτε εδώ

Καλή Ακαδημαϊκή Χρονιά

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά