Μαθήματα ελληνικής γλώσσας των αλλοδαπών φοιτητών-ητριών Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας

  • Posted on: 8 October 2020

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 1051/77 όλοι οι αλλοδαποί φοιτητές-ήτριες των Τμημάτων του Α.Π.Θ. παρακολουθούν και διδάσκονται την ελληνική γλώσσα ως ξένη στο ΣΝΕΓ σύμφωνα με τα ισχύοντα στο Πρόγραμμα Σπουδών του κάθε Τμήματος για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας.

Δείτε την ανακοίνωση για τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου

 

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά