Εγγραφές υποτρόφων αλλοδαπών-αλλογενών & Ομογενών: Δικαιολογητικά

  • Posted on: 9 October 2020

Κοινοποιούμε την εγύκλιο με τα δικαιολογητικά εγγραφής της ειδικής κατηγορίαςΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ & ΟΜΟΓΕΝΕΙΣορίζεται ως καταληκτική προθεσμία εγγραφής τους η 29η Οκτωβρίου 2020 .

Η εγκύκλιος εφαρμόζεται για

α) τους εισαχθέντες αλλοδαπούς-αλλογενείς και ομογενείς υποτρόφους ακ. έτους 2019-20, οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους στο Τμήμα κατά το έτος εισαγωγής τους (2019), λόγω μη απόκτησης της βεβαίωσης/πιστοποιητικού γνώσης της ελληνικής γλώσσας και οι οποίοι μπορούν να εγγραφούν κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, εφόσον έχουν αποκτήσει την εν λόγω βεβαίωση και

β) τους εισαχθέντες αλλοδαπούς-αλλογενείς και ομογενείς υποτρόφους ακ. έτους 2020-21, οι οποίοι δύνανται να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο Τμήμα κατά το έτος εισαγωγής τους (2020), εφόσον διαθέτουν και την εν λόγω βεβαίωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
 -η προβλεπόμενη Υ.Δ. θα πρέπει _επιπλέον_ να αναφέρει ότι "δεν έχω αποκτήσει πτυχίο από Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος έχοντας εισαχθεί με την ειδική κατηγορία των αλλοδαπών - αλλογενών και ομογενών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους
- σε ό,τι αφορά την επικύρωση και μετάφραση των δικαιολογητικών, μπορείτε να ανατρέχετε στην εγκύκλιο εγγραφών των αλλοδαπών-αλλογενών
- σε ό,τι αφορά την πιστοποίηση της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, μπορείτε να ανατρέχετε στην εγκύκλιο εγγραφών των αλλοδαπών-αλλογενών
- σε ό,τι αφορά την κατάθεση της αίτησης εγγραφής και των δικαιολογητικών, "ειδικά για τις εγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν προκύψει από την πανδημία του COVID-19", σύμφωνα και με διευκρίνιση που λάβαμε από το ΥΠΑΙΘ, ισχύει η Φ.153/130532/Α5/29.9.2020 (ΦΕΚ 4374Β/2020) μπορούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας ταχυδρομικής αποστολής με προθεσμία έως και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020

- δεν θα ακολουθηθεί η διαδικασία μέσω https://register.auth.gr

 

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά