Εγγραφές Επιτυχόντων Επαναληπτικών Εξετάσεων Γ.Ε.Λ. & ΕΠΑΛ, ακ. έτους 2020-21

  • Posted on: 9 October 2020

Σύμφωνα με τη Φ.251/135900/8.10.2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, ορίστηκε προθεσμία εγγραφής των εισαγομένων στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι/-ες συμμετείχαν στις επαναληπτικές εξετάσεις των ΓΕΛ (Νέο & Παλαιό Σύστημα) και ΕΠΑΛ έτους 2020, από 9 μέχρι και 14 Οκτωβρίου 2020.

Οι εισαγόμενοι/-ες στα Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, εγγράφονται απευθείας στη Θυρίδα της Γραμματείας του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών ώρα 12:00 - 13:00μμ, φέροντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο και τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο Αστ. ταυτότητας και των δύο όψεων
2. Μια πρόσφατη φωτογραφία τύπου Αστ. Ταυτότητας (πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του φοιτητή)
3. Το pdf της ηλεκτρονικής αίτηση εγγραφής που κάνατε στην πλατφόρμα του Υπουργείου
4. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ (απλή εκτύπωση από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα https://www.amka.gr/AMKAGR/)
5.Υπεύθυνη δήλωση
    • ότι ο αιτών δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή σε άλλο Τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα
    • και ότι τα δικαιολογητικά είναι αληθή και ακριβή.

Ο ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ  COVID-19
 
Οδηγίες για το ΑΠΘ δείτε  ε δ ώ
 

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά