Κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών: Σχετικά με την κατάθεση δικαιολογητικών

  • Posted on: 3 November 2020

Επειδή η προθεσμία που αφορά την κατάθεση δικαιολογητικών για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. της χώρας (1-15 Νοεμβρίου), συμπίπτει με την λήψη έκτακτων μέτρων λόγω πανδημίας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά είτε ταχυδρομικώς (συστημένο ή courier στη διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, Α. Π.Θ. Τ.Κ. 54124), είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: efipapa@polsci.auth.gr

Επίσης σύμφωνα με πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι κατατακτήριες εξετάσεις επειδή γίνονται μόνο με φυσική    παρουσία, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να αναβληθούν για το επόμενο χρονικό διάστημα, εάν ισχύουν τα σημερινά μέτρα για την περίοδο του Δεκεμβρίου 2020.

Από την Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά