Αναβολή όλων των (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) μαθημάτων στις 16 και 17 Νοεμβρίου

  • Posted on: 13 November 2020

Μετά από απόφαση των πρυτανικών αρχών την Δευτέρα 16 και την Τρίτη 17 Νοεμβρίου δεν θα πραγματοποιηθεί καμία διοικητική ή εκπαιδευτική λειτουργία του Α.Π.Θ. συμπεριλαμβανομένων και των  (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) μαθημάτων.

Από τη Γραμματεία

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά