Σχετικά με τη πραγματοποίηση κατατακτηρίων εξετάσεων

  • Posted on: 25 November 2020

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 160442/Ζ1/24-11-2020, κατ’ εξαίρεση  για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, λόγω της ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού  SARS – Cov2, η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων για  την εισαγωγή σε Τμήματα ΑΕΙ, δεν θα γίνει κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην υπ’ αριθμ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

  Η διεξαγωγή αυτών πραγματοποιείται αποκλειστικά, μετά την άρση του έκτακτου μέτρου της αναστολής διεξαγωγής εξετάσεων με φυσική παρουσία, εντός του χρονικού διαστήματος που θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και σε καμία περίπτωση πριν την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την ως άνω ανακοίνωση.

 Η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τα υγειονομικά μέτρα που ισχύουν για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού, όπως αυτά καθορίζονται από την Πολιτεία.

Από τη Γραμματεία

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά