Πρακτική άσκηση Τμήματος Πολιτικών Επιστημών: Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδ. έτους 2020-21 (προθ: 15/1/2021)

  • Posted on: 4 January 2021

Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. καλεί τους φοιτητές/τριες του να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον του για 3μηνη αμοιβόμενη απασχόληση στο πλαίσιο του προγράμματος "Πρακτική Άσκηση - ΕΣΠΑ" που πραγματοποιείται σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε εταιρίες πολιτικής και κοινωνικής έρευνας.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε όσους: (α) δεν είχαν υποβάλλει αίτηση στην πρόσκληση του περασμένου Σεπτέμβρη ή (β) είχαν υποβάλλει αίτηση αλλά θέλουν να την αλλάξουν.

Η συμμετοχή στην πρακτική άσκηση είναι παράλληλα μάθημα επιλογής των σπουδών και, εκτός από την απασχόληση, απαιτεί την πραγματοποίηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος.

Προϋπόθεση για επιλογή στην πρακτική άσκηση είναι να είναι κάποιος/α:
(α) Ενεργός προπτυχιακός φοιτητής/τρια του Τμήματος μέχρι και την λήξη της περιόδου πρακτικής που θα απασχοληθεί
(β) Να βρίσκεται τουλάχιστον στο 6ο εξάμηνο κατά την περίοδο πραγματοποίησης της πρακτικής
(γ) Να έχει περάσει τουλάχιστον 25 μαθήματα όταν υποβάλλει την αίτηση

Η παρούσα πρόσκληση αφορά της περιόδους πρακτικής:

  • 2η περίοδος: 1 Μαρτίου 2021 - 31 Μαϊου 2021
  • 3η περίοδος: 15 Ιουνίου 2021 - 15 Σεπτέμβριου 2021

Όσοι είχαν υποβάλλει αίτηση τον Οκτώβρη θα επιλεγούν κατά προτεραιότητα και δεν θα υποβάλλουν τώρα αναλυτική βαθμολογία αλλά μόνο αίτηση (ΜΟΝΟ ΑΝ ΘΕΛΟΥΝ να αλλάξουν επιλογές)

Όσοι θα υποβάλλουν πρώτη φορά αίτηση αυτό γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του e-learning του μαθήματος "Πρακτική Άσκηση" και προϋποθέτει ανάρτηση (α) της συμπληρωμενης "Αίτησης-Δήλωσης προτίμησης" για τις προσφερόμενες θέσεις και (β) της "αναλυτικής βαθμολογίας" από το ψηφιακό σύστημα της γραμματείας είτε στη διεύθυνση students.auth.gr είτε στη διεύθυνση sis.auth.gr/old/.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να εγγραφούν στο μάθημα "Πρακτική Ασκηση" (https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=3751) και να υποβάλλουν τα 2 αρχεία της αίτησης

Προθεσμια υποβολής αίτησης είναι η Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021.

Για περαιτέρω πληροφορίες/ διευκρινήσεις δείτε σχετικά αρχεία πληροφοριών στο elearning και απευθυνθείτε στον κ. Μηλώση Δημήτρη (dmilosis@polsci.auth.gr)

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά