12/1: Αναβολή μαθήματος κ. Μαργαρίτη στο ΜΠΣ Πολιτική ιστορία, πόλεμος και στρατηγικές σπουδές:

  • Posted on: 12 January 2021

Το σεμινάριο της Τρίτης 12 Ιανουαρίου δεν θα πραγματοποιηθεί εξαιτίας έκτακτων υποχρεώσεων του καθ. κ. Γ. Μαργαρίτη

Κατηγορία: 
Μεταπτυχιακά