Ψήφισμα Τμήματος Πολιτικών Επιστημών

  • Posted on: 25 January 2021

Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εκφράζει την έντονη ανησυχία του και την αντίθεσή του προς το νομοσχέδιο που κατέθεσε η Κυβέρνηση για την ίδρυση «Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων», οι οποίες θα εντάσσονται απευθείας στην Ελληνική Αστυνομία και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Πρόκειται για επικίνδυνη εξέλιξη που παραβιάζει τον πλήρως αυτοδιοίκητο χαρακτήρα των ελληνικών Πανεπιστημίων, όπως αυτός κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα, και πλήττει ευθέως την έννοια της ακαδημαϊκής ελευθερίας. Επιπλέον, δυσχεραίνει τις ερευνητικές, παιδαγωγικές, και εκπαιδευτικές διαδικασίες της μόρφωσης των νέων ανθρώπων.

Παρά τη συστηματική στοχοποίηση των δημόσιων Πανεπιστημίων ως δήθεν εστιών «ανομίας και εγκληματικής δραστηριότητας», τα όποια καταδικαστέα περιστατικά έχουν καταγραφεί δεν δικαιολογούν κανέναν ηθικό πανικό ούτε μπορούν να νομιμοποιήσουν την ανάδειξη των Πανεπιστημίων σε προνομιακό πεδίο αστυνόμευσης. Εξάλλου, στην περίπτωση συμβάντων με ποινικό χαρακτήρα η Πολιτεία έχει ήδη εκ του νόμου τη δυνατότητα και την υποχρέωση να παρεμβαίνει.

Η χρησιμοποίηση αστυνομικών δυνάμεων ως μόνιμης ένοπλης υπηρεσίας ασφάλειας στα Πανεπιστήμια έρχεται σε σύγκρουση με τους κανόνες της ακαδημαϊκής ζωής που χαρακτηρίζουν διαχρονικά τη λειτουργία των ιδρυμάτων διεθνώς.

Τα Πανεπιστήμια με τα θεσμοθετημένα διοικητικά τους όργανα μπορούν να χειριστούν επαρκώς ζητήματα που άπτονται της φύλαξης και της ασφάλειας των υποδομών και των εγκαταστάσεών τους, μέσω της κατάλληλης χρηματοδότησης για την πρόσληψη πρόσθετου εκπαιδευμένου προσωπικού φύλαξης.

Θεσσαλονίκη, 25 Ιανουαρίου 2021

Το ψήφισμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία

Κατηγορία: 
Διάφορα