Χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακσύς/ες φοιτητες/ες (προθ: 19/2)

  • Posted on: 4 February 2021

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών,   έχει αναρτηθεί η πρόσκληση καθώς και η αίτηση https://studentaid.auth.gr/elementor-759/ που αφορούν στη χορήγηση 100 υποτροφιών σε προπτυχιακσύς/ες φοιτητες/ες, των Σχολών και των Τμημάτων του ΑΠΘ για το έτος 2021,

Υποβολή αιτήσεων, ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά στις Γραμματείες των Τμημάτων εως και τις  19 Φεβρουαρίου 2021.

Διεύθυνση:

Σχολής Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών
Κτίριο ΝΟΠΕ
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Email: info@polsci.auth.gr

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά