Υποτροφίες από τα έσοδα Κληροδοτημάτων Βάρκα, Βράκα, Παπαιωάννου, Τσιακμακόπουλου, Τσιβόγλου και Τσώπρου

  • Posted on: 18 February 2021

Σας κοινοποιούμε την προκήρυξη για χορήγηση:

  • Υποτροφίες σε προπτυχιακούς φοιτητές από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα (προθ: 2/4)
  • Υποτροφίες σε προπτυχιακούς φοιτητές από τα έσοδα του κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα (προθ: 22/5)
  • Υποτροφία σε φοιτήτρια για μεταπτυχιάκες ή διδακτορικές σπουδές από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Παπαιωάννου (προθ: 2/4)
  • Υποτροφίες σε πρωτοετείς φοιτητες από τα έσοδα του κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου (προθ: 2/4)
  • Υποτροφίες σε προπτυχιακούς φοιτητές από τα έσοδα του κληροδοτήματος Τηλέμαχου Τσιβόγλου (προθ: 2/4)
  • Υποτροφία σε προπτυχιακή φοιτήτρια από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Τσώπρου (προθ: 2/4)

Δείτε προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία αίτησης στα αρχεία:

 

Κατηγορία: 
Υποτροφίες