Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταδιδακτορική θέση στο ερευνητικό πρόγραμμα «ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ: ΤA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ» (ProConEU)

  • Posted on: 23 February 2021

Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει αμειβομένη ερευνητική θέση μεταδιδακτορικής έρευνας στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ: ΤA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ» [Friends and Foes of the European Union: The Nature of the Gap between them, and the likely Consequences of it] με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Ευτυχία Τεπέρογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Γερμανικό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας (German Federal Ministry of Education and Research /BMBF) και φορέας συντονισμού του προγράμματος είναι το Πανεπιστήμιο του Μονάχου.

Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών: 5 Μαρτίου 2021

Δείτε την σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το αρχείο της αίτησης

Κατηγορία: 
Διάφορα