Εγγραφή στο εαρινό εξάμηνο 2020-21

  • Posted on: 26 February 2021

Η δήλωση εγγραφής εξαμήνου είναι υποχρεωτική για τους προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής γραμματείας https://sis.auth.gr/

Μετά την είσοδο στο περιβάλλον, επιλέγεις Δήλωση > Εξαμήνου και ολοκληρώνεις τη δήλωση επιλέγοντας Υποβολή

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ εδώ: https://it.auth.gr/el/regsemester

Απο τη Γραμματεία

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά