Τροποποίηση ορίου ECTS στη δήλωση μαθημάτων

  • Posted on: 23 March 2021

Μετά από απόφαση του Τμήματος γίνεται τροποποίηση του ορίου ECTS στις δηλώσεις μαθημάτων:

  • Οι φοιτητές Β', Δ΄, ΣΤ΄ και Η΄ εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν μαθήματα ως 45 ECTS
  • Οι φοιτητές άνω του Η' εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν μαθήματα ως 55 ECTS

Σημειώνεται ότι όσοι από τους φοιτητές Β', Δ΄, ΣΤ΄ και Η΄ εξαμήνου έχουν ήδη κάνει δήλωση μπορούν να κάνουν τροποποιητική δήλωση από το πρωί της 24 Μαρτίου 

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά