Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

  • Posted on: 7 April 2021

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης  (ΕΘΑΑΕ) προσκαλεί όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές να δηλώσουν υποψηφιότητα για εγγραφή τους στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ, με σκοπό να συμμετέχουν στις Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Να βρίσκεσαι μετά το δεύτερο και πριν από το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών σου και να μην έχεις υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών.
2. Να διαθέτεις πολύ καλή ή άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδα Γ1 ή Γ2).
3. Να  σε ενδιαφέρουν οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Δείτε λεπτομέρειες, την διαδικασία και τον τρόπο αίτησης στο συνημμένο αρχείο

Προθεσμία για το Α΄ Στάδιο: 14.4.2021

 

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά