23/4: Εκδήλωση με καλεσμένο τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτη Σχοινά από την ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πολιτικών Επιστημών

  • Posted on: 19 April 2021
Την Παρασκευή 23 Απριλίου στις 15:00 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με καλεσμένο τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, κύριο Μαργαρίτη Σχοινά με τίτλο:
 
«Ο ρόλος των Κρατών Μελών στην λήψη αποφάσεων στην ΕΕ»
 
Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς, συνομιλεί με τους φοιτητές του τμήματος Πολιτικών Επιστημών για τον ρόλο των Κρατών Μελών της ΕΕ στη χάραξη της πολιτικής της Ένωσης και για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής των νέων.
 
Η εκδήλωση οργανώνεται από την ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πολιτικών Επιστημών
 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ZOOM: Link εκδήλωσης 
 
Κατηγορία: 
Εκδηλώσεις-Συνέδρια