8/6: Αναβολή ωρών συνεργασίας κ. Ανδρεάδη

  • Posted on: 7 June 2021

Την Τρίτη 8/6/2021 οι ώρες συνεργασίας του κ. Ανδρεάδη δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος.

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά