Ορισμός εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές ανάδειξης Κοσμήτορα της Σχολής ΟΠΕ του ΑΠΘ

  • Posted on: 9 June 2021

Κοινοποιούμε έγγραφο, σχετικά με την προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής ΟΠΕ του ΑΠΘ

Συγκεκριμένα κοινοποιούμε την πράξη Ορισμού Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ως Οργάνου για τη Διενέργεια των Εκλογών . (ΑΔΑ: ΩΗΛ946Ψ8ΧΒ-ΓΤΒ).

Κατηγορία: 
Διάφορα