Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων Τμήματος

  • Posted on: 18 June 2021

Σύμφωνα με το Ν.4218/2013 και την Υπουργική Απόφαση Φ1/192329/Β3/13-12- 2013 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013), το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων Σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 το ποσοστό αντιστοιχεί σε 17 επιτυχόντες  (εισακτέοι Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 : 143 Χ12% = 17,16=17 ).

Στη Συνέλευση του Τμήματος με αριθμό συνεδρίασης  197/15-06-2021, εγκρίθηκε η επιλογή 12 επιτυχόντων υποψηφίων.

 Η επιλογή των επιτυχόντων έγινε κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, εφόσον αυτή είναι τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και ανεξαρτήτως της επίδοσής τους σε επιμέρους μαθήματα, σύμφωνα με το Ν. 4485/2017.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να αποστείλουν στη Γραμματεία  ηλεκτρονικά (info@polsci.auth.gr) ή με ταχυμεταφορά (courier)  για την εγγραφή τους από την Τρίτη  22/06/2021  έως και  την Τετάρτη 30/06/2021 και ώρες 12:00-13:00  τα παρακάτω:

1) Μία έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητος

2) Καθαρή φωτοτυπία της ταυτότητάς

3) Το ΑΜΚΑ εκτυπωμένο

4) Αίτηση εγγραφής συμπληρωμένη (έντυπο αίτησης στο τέλος της ανακοίνωσης

Ακολουθεί ο πίνακας κατάταξης:

 

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 2020-2021

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 29/4/2021

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ι

ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ι

ΣΥΝΟΛΑ

24517-24

16

15

17,5

48,5

24517-20

15

13,5

15,5

44

24517-74

13

11

15,5

39,5

24517-42

18

7

11,5

36,5

24517-35

11

7

18

36

24517-41

15,5

5,5

14,5

35,5

24517-73

11

6

17,5

34,5

24517-7

13

7

14

34

24517-53

6

12,5

15,5

34

24517-25

7

12,5

14

33,5

24517-36

10

8

15,5

33,5

24517-79

10

9,5

13,5

33

ΜΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

24517-17

11

7,5

11

29,5

24517-11

10

10

9

29

24517-54

10

11

8

29

24517-30

9

7,5

12

28,5

24517-57

12

5,5

9

26,5

24517-49

6

8,5

10

24,5

24517-9

10

6

7

23

 

 

 

 

 

 Αρ. Πρωτ.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ι

ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ι

 ΣΥΝΟΛΑ

24517-1

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-2

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-3

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-4

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-5

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-6

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-8

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-10

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-12

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-13

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-14

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-15

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-16

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-18

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-19

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-21

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-22

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-23

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-26

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-27

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-28

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-29

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-31

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-32

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-33

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-34

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-37

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-38

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-39

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-40

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-43

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

0

 

24517-44

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-45

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-46

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-47

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-48

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-50

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-51

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-52

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-55

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-56

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-58

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-59

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-60

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-61

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-62

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-63

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-64

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-65

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-66

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-67

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-68

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-69

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-70

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-71

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-72

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-75

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-76

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-77

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-78

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-80

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-81

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-82

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-83

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

24517-84

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

Δεν προσήλθε

 

 

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά