Προκήρυξη εκλογών για εκλογή εκπροσώπων ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στην Γ.Σ. του Τμήματος

  • Posted on: 25 June 2021

Δείτε τις σχετικές προκηρύξεις όπως αναρτήθηκαν στην Διαύγεια

Κατηγορία: 
Διάφορα