5/7: Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακού φοιτητή Αλεξίου Ορέστη

  • Posted on: 2 July 2021

Την  Δευτέρα 05 Ιουλίου 2021, στις 12.00 μ. θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης* η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή Αλεξίου Ορέστη με τίτλο:
«Στρατηγική και Τακτική στον Ελληνικό Εμφύλιο: οι Επιχειρήσεις στη Μουργκάνα» 

Η  Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

*Στοιχεία σύνδεσης: 
https://authgr.zoom.us/j/95929361611?pwd=UjR5MGI2KzFmekwxUU1ydGdJR3c3Zz09

Κατηγορία: 
Μεταπτυχιακά