Εκλογή εκπροσώπων ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στην Γ.Σ. του Τμήματος

  • Posted on: 31 August 2021

Ανακοινώνονται τα πρακτική των εφορευτικών επιτροπών για την εκλογή εκπροσώπων των ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος στην Γ.Σ. του Τμήματος

Κατηγορία: 
Διάφορα