Παράταση προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων για πρακτική άσκηση ως Κυριακή 19/9

  • Posted on: 17 September 2021

Σας ενημερώνουμε ότι έχει δοθεί παράταση στην δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για πρακτική άσκηση ώς και την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου στις 22:00

Θυμίζουμε/ ενημερώνουμε ότι η 3μηνη αμοιβόμενη απασχόληση στο πλαίσιο του προγράμματος "Πρακτική Άσκηση - ΕΣΠΑ" που πραγματοποιείται σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε εταιρίες πολιτικής και κοινωνικής έρευνας.

Η συμμετοχή στην πρακτική άσκηση είναι παράλληλα μάθημα επιλογής των σπουδών και, εκτός από την απασχόληση, απαιτεί την πραγματοποίηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος.

Προϋπόθεση για επιλογή στην πρακτική άσκηση είναι να είναι κάποιος/α:
(α) Ενεργός προπτυχιακός φοιτητής/τρια του Τμήματος μέχρι και την λήξη της περιόδου πρακτικής που θα απασχοληθεί
(β) Να βρίσκεται τουλάχιστον στο 6ο εξάμηνο κατά την περίοδο πραγματοποίησης της πρακτικής
(γ) Να έχει περάσει τουλάχιστον 25 μαθήματα όταν υποβάλλει την αίτηση

Η παρούσα πρόσκληση αφορά της περιόδους πρακτικής:
1η περίοδος: 1 Νοεμβρίου 2021 - 31 Ιανουαρίου 2022
2η περίοδος: 1 Μαρτίου 2022 - 31 Μαϊου 2022
3η περίοδος: 15 Ιουνίου 2022 - 15 Σεπτεμβρίου 2022

Η αίτηση γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του e-learning του μαθήματος "Πρακτική Άσκηση" και προϋποθέτει ανάρτηση (α) της συμπληρωμενης "Αίτησης-Δήλωσης προτίμησης" για τις προσφερόμενες θέσεις και (β) της "αναλυτικής βαθμολογίας" από το sis.auth.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να εγγραφούν στο μάθημα "Πρακτική Ασκηση" (https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=3751) και να υποβάλλουν τα 2 αρχεία της αίτησης

Προθεσμια υποβολής αίτησης είναι η Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω της αστάθειας των συνθηκών με τον COVID19 δεν είναι βέβαιο ποιες από τις αναφερόμενες θέσεις στην αίτηση θα είναι τελικά διαθέσιμες. Εφόσον θέλετε πολύ να κάνετε πρακτική συνίσταται να βάλετε πολλές επιλογές/προτιμήσεις με σειρά προτεραιότητας.  

Για περαιτέρω πληροφορίες/ διευκρινήσεις δείτε σχετικά αρχεία πληροφοριών στο elearning και απευθυνθείτε στον κ. Μηλώση Δημήτρη (email: dmilosis@polsci.auth.gr για ερωτήσεις ή ραντεβού προσωπικής επικοινωνίας)

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά