Πρακτική Άσκηση: Αποτελέσματα τοποθετήσεων 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  • Posted on: 28 September 2021

Δείτε τα αποτελέσματα επιλογής φοιτητών/τριων για πρακτική άσκηση

Για την 1η περίοδο (Νοέμβριος-Ιοανουάριος) κλείνουν οι τοποθετήσεις

Για την 2η περίοδο (Μάρτιος-Μάϊος) ανακοινώνονται ονόματα επιλεχθέντων φοιτητών χωρίς ακόμα τοποθετήσεις (θα ρυθμιστούν αργότερα με τους φορείς πρακτικής)

Υπάρχουν επιπλέον διαθέσιμες θέσεις για το εαρινό εξάμηνο και την καλοκαιρινή περίοδο 2022 για τις οποίες θα ανακοινωθεί μέσα στο Νοέμβριο νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά