Αποτελέσματα και εγγραφή επιτυχόντων στα μεταπτυχιακά του Τμήματος

  • Posted on: 7 October 2021

Οι παρακάτω επιτυχόντες στις εισαγωγικές εξετάσεις  των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, παρακαλούνται να προσέλθουν στην Γραμματεία του Τμήματος από την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου  έως και την Παρασκευή 15  Οκτωβρίου  κατά τις ώρες 11.00 -13.00, προσκομίζοντας:
- την ταυτότητά τους και καθαρή φωτοτυπία της ταυτότητας, 
-1  φωτογραφία τύπου ταυτότητας
-Εκτύπωση:  ΑΜΚΑ
-Εκτύπωση: Αριθμό Μητρώου Αρρένων (Α.Μ.Α.)

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
 

Κατηγορία: 
Μεταπτυχιακά