Σχετικά με την δυνατότητα εργασίας στο μάθημα "Κοινωνική και εκλογική γεωγραφία"

  • Posted on: 13 October 2021

Στο μάθημα "Κοινωνική και εκλογική γεωγραφία" δίνεται η (προαιρετική) δυνατότητα πραγματοποίησης εργασίας που υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι απαλλακτική.

Μέσα στις επόμενες μέρες θα ανοίξει στο elearning η δυνατότητα επιλογής γεωγραφικής περιοχής με την οποία θα ασχοληθείτε με ατομική εργασία ή σε ομάδα των 2 ατόμων.

Όσοι/ες φοιτητές/τριες έχουν ήδη κάνει εργασία στο μάθημα "Ελληνικό σύστημα διακυβέρνησης", και επιθυμούν να κάνουν τώρα εργασία και στη "Κοινωνική και εκλογική γεωγραφία" μπορούν κατά προτεραιότητα να ασχοληθούν με την ίδια γεωγραφική περιοχή.

Όσοι από τους παραπάνω επιθυμούν στείλτε ως το τέλος της εβδομάδας email στο dmilosis@polsci.auth.gr αναφέροντας το όνομα (ή τα ονόματα) σας, ΑΕΜ και την γεωγραφική περιοχή που επεξεργαστήκατε. 

Λεπτομέρειες θα αναλύονται σταδιακά στις παραδόσεις και στο elearning του μαθήματος

 

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά