20/10: Αναβολή μαθήματος "Κοινωνική Στατιστική"

  • Posted on: 18 October 2021

Την Τετάρτη 20/10/2021 ο κ. Ανδρεάδης θα βρίσκεται σε άδεια για συμμετοχή του σε διεθνή επιστημονική συνάντηση.

Η παράδοση του μαθήματος "Κοινωνική Στατιστική" της ημέρας αυτής δεν θα πραγματοποιηθεί και θα γίνει αναπλήρωση στις 27/10/2021 μετά το τέλος του προγραμματισμένου μαθήματος.

 

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά