Κοινωνική Στατιστική και Ώρες Συνεργασίας

  • Posted on: 1 November 2021

Λόγω των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη συμμετοχή του κ. Ανδρεάδη σε διεθνές συνέδριο οι ώρες συνεργασίας της Τρίτης  2/11 θα πραγματοποιηθούν κατά τις ώρες 16:00-17:00 και η παράδοση του μαθήματος της Κοινωνικής Στατιστικής της Τετάρτης 3/11 θα ξεκινήσει στις 16:00

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά