Ενημέρωση φοιτητών/τριων σχετικά με τον COVID-19

 • Posted on: 3 November 2021

Αγαπητοί φοιτητές

Σε σχέση με τα μέτρα που τηρούνται για την αποφυγή διασποράς του COVID19 sας παρακαλούμε, αν δεν το έχετε ήδη κάνει,  να εγγραφείτε στο edupass.gov.gr και να τηρείτε τα παρακάτω:

Η-ο φοιτήτρια/φοιτητής που διαπιστώνεται θετική/ός, μπαίνει σε 14ημερη καραντίνα και επανέρχεται στα φοιτητικά της/του καθήκοντα μετά από 14 ημέρες, ανεξάρτητα από το αν είναι η όχι εμβολιασμένος. Στο διάστημα αυτό θεωρείται δικαιολογημένη η απουσία της/του από τις διδακτικές της/του υποχρεώσεις.

O/Η θετικός/ή στην COVID-19 λοίμωξη οφείλει να στείλει αμέσως email με θέμα "Θετικός/ή σε COVID-19" στον υπεύθυνο Covid του τμήματος (john@polsci.auth.gr) αναφέροντας ημερομηνίες και μαθήματα που παρακολούθησε έως και 2 ημέρες πριν το θετικό τεστ.

Είναι αυτονόητο ότι τα στοιχεία του ατόμου που εντοπίζεται ως θετικό κρούσμα δεν θα κοινοποιηθούν, απλά θα ενημερωθούν οι συνφοιτητές/τριες του/της για να ελέγξουν ενδεχόμενη διασπορά

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες που έχει κοινοποιήσει κεντρικά το πανεπιστήμιο που επαναλαμβάνουμε επιγραμματικά:

 1. Για την είσοδο στα κτίρια των Σχολών, απαιτείται η επίδειξη είτε σε ηλεκτρονική μορφή είτε σε έντυπη του πιστοποιητικού εμβολιασμού, νόσησης ή του διαγνωστικού ελέγχου (rapidtest ή PCR)καθώς και σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο).
 2. Παρακαλείσθε για την αποφυγή συρροών στις εισόδους να προσέρχεστε σχετικά νωρίτερα (20-30 λεπτά) πριν από την έναρξη των μαθημάτων ώστε να υπάρχει χρόνος για τον έλεγχο και για αποφυγή πιθανής ταλαιπωρίας.
 3. Κατά την είσοδο στα κτίρια είναι απαραίτητη η τήρηση κατάλληλης απόστασης μεταξύ σας ενώ στην περίπτωση συνωστισμού πρέπει υποχρεωτικά να φοράτε προστατευτική μάσκα.
 4. Συνιστάται εμφατικά ο εμβολιασμός σας για την προστασία της υγείας και της ζωής σας και των οικείων σας.
 5. Υποχρεωτικά σε όλους τους κλειστούς χώρους (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, κοινόχρηστοι χώροι) πρέπει να φοράτε προστατευτική μάσκα.
 6. Απολυμαίνετε τακτικά τα χέρια είτε με πλύσιμο των χεριών ή με χρήση αντισηπτικού που βρίσκονται σε συσκευές τοποθετημένες σε εμφανή σημεία σε κάθε αίθουσα και κοινόχρηστο χώρο. Χρησιμοποιείτε τακτικά τις επιτοίχιες συσκευές απολύμανσης και θερμομέτρησης έτσι ώστε να είναι συχνή η μέτρηση θερμοκρασίας.
 7. Προκειμένου να εντοπίζονται εύκολα οι φοιτητές που είχαν στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα κατά την παραμονή σας στην αίθουσα διδασκαλίας ή εργαστηρίου συνιστάται να επιλέξετε να κάθεστε στην ίδια πάντα θέση όταν χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη αίθουσα διδασκαλίας ή εργαστήριο.
 8. Η προσέλευση και η αποχώρηση από τους ορόφους των κτιρίων θα πρέπει να γίνεται από τα κλιμακοστάσια. Συνιστάται να μη χρησιμοποιείτε τον ανελκυστήρα, εκτός κι αν υπάρχει κινητικό πρόβλημα.
 9. Πρέπει να αποφεύγεται η παραμονή και ο συνωστισμός σε όλους τους κοινόχρηστους κλειστούς χώρους του πανεπιστημίου(διάδρομο, πλατύσκαλο, σκάλες, φουαγιέ). Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων δεν επιτρέπεται η παραμονή στα αμφιθέατρα και τις αίθουσες διδασκαλίας αλλά στον προαύλιο χώρο της Σχολής με την τήρηση των αποστάσεων και αποφυγή συνωστισμού.
 10. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά ποτών, αναψυκτικών, καφέ και όποιων τροφίμων στα αμφιθέατρα, στις αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια.
 11. Μετά το πέρας των μαθημάτων οι φοιτητές πρέπει να αποχωρούν άμεσα από τις αίθουσες διδασκαλίας.
 12. Θα γίνεται χρήση φυσικού αερισμού (με ανοιχτές πόρτες και παράθυρα, εφόσον το επιτρέπει ο καιρός) κατά τη διάρκεια των μαθημάτων αλλά και των διαλειμμάτων ή των συσκευών αποστείρωσης αέρα που βρίσκονται σε αίθουσες χωρίς δυνατότητα φυσικού αερισμού.

 
2.  Ενημέρωση για έναρξη λειτουργίας EDUPASS

Σας ενημερώνουμε ότι, ενόψει της έναρξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας την 11η Οκτωβρίου 2021 και προκειμένου να καταστεί δυνατή η φυσική σας παρουσία εντός του ΑΠΘ, απαιτείται να προβείτε στη διαδικασία υποβολής αίτησης - καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείωνστην ειδική πλατφόρμα «edupass.gov.gr», σύμφωνα με την υπ. αρ. 124068/ΓΔ4/01-10-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4558/Β/01-10-2021) Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις:

(α)Υπόχρεοι υποβολής αίτησης είναι: (α) οι φοιτητές/τριες, (β) το τακτικό και έκτακτο διδακτικό προσωπικό και οι επιστημονικοί συνεργάτες που παρέχουν διδακτικό έργο, (γ) κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο, που συμμετέχει με φυσική παρουσία σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. («επισκέπτες»).

(β) Κάθε φοιτητής ή φοιτήτρια (προπτυχιακός/ή, μεταπτυχιακός/ή, υποψήφιος/α διδάκτορας), που επιθυμεί να συμμετάσχει με φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική διαδικασία, οφείλει να συνδεθεί στην ως άνω ιστοσελίδα και να υποβάλει δήλωση συμπληρώνοντας τα ακόλουθα στοιχεία:

 

 • Ίδρυμα, στο οποίο πρόκειται να παραβρεθεί με φυσική παρουσία (επιλογή από προεπιλεγμένη λίστα)
 • Σχολή ή Τμήμα (επιλογή από προεπιλεγμένη λίστα)
 • Αριθμό Μητρώου (συμπληρώνεται από τον/ην φοιτητή/ρια)
 • Αριθμό Ακαδημαϊκής Ταυτότητας  (συμπληρώνεται προαιρετικά από τον/ην φοιτητή/ρια)
 • Κύκλος σπουδών (επιλογή από προεπιλεγμένη λίστα)
 • Επιλογή «ΝΑΙ» στο πεδίο «Δηλώνω υπεύθυνα ότι θα παρευρεθώ στους χώρους του ιδρύματος»
 • ΑΜΚΑ (συμπληρώνεται από τον/ην φοιτητή/ρια)
 • Επιλογή «ΝΑΙ» στο πεδίο Επιθυμώ τα στοιχεία μου (εμβολιασμού, νόσησης, rapidtest, PCR test) να προωθούνται αυτομάτως από την ΗΔΙΚΑ στο σύστημα edupass

Το Α.Π.Θ. έχει ορίσει τον υπεύθυνο για τη διαχείριση της πλατφόρμας «edupass.gov.gr». Τα στοιχεία που θα είναι διαθέσιμα στον υπεύθυνο διαχειριστή είναι αποκλειστικά το ονοματεπώνυμο των εμβολιασμένων και νοσησάντων φοιτητών. Τα στοιχεία αυτά διατίθενται στους Προέδρους των Τμημάτων, οι οποίοι τα διαβιβάζουν στους διδάσκοντες, αποκλειστικά και μόνο για τον έλεγχο της εισόδου στις αίθουσες διδασκαλίας.

 

Κατηγορία: 
Διάφορα