Αναλυτική Λίστα Μαθημάτων

ΔΠΜΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Κωδικός Περίοδος Διδασκαλίας
ΔΙΕ11 Διεθνής Πολιτική Οικονομία (Δ.Π.Μ.Σ.) Εαρινό
ΔΙΕ12 Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Εαρινό
ΔΙΕ13 Θεωρία αποφάσεων και διαμόρφωση πολιτικής (Δ.Π.Μ.Σ.) Εαρινό
ΔΙΕ14 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Θεσμοί Διαβούλευσης Εαρινό
ΔΙΕ15 Κράτος και Δημόσιες Πολιτικές, Δημόσια Διοίκηση Εαρινό
ΔΙΕ21 Ευρωπαϊκή Πολιτική, Διεθνείς Σχέσεις Χειμερινό
ΔΙΕ21 Ευρωπαϊκή Πολιτική, Διεθνείς Σχέσεις Χειμερινό
ΔΙΕ22 Πολιτικό Μάρκετινγκ Χειμερινό
ΔΙΕ23 Διοικητική οργάνωση του Κράτους Χειμερινό
ΔΙΕ24 Οικονομικά και Αναπτυξιακά Σχέδια Χειμερινό
ΔΙΕ25 Αντιπροσώπευση, Διαβούλευση, Συμμετοχή Χειμερινό
ΔΙΕ26 Οικονομικός προγραμματισμός και διαχείριση στη δημόσια διοίκηση Χειμερινό
ΔΙΥ11 Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών (ΔΙ) Χειμερινό
ΔΙΥ12 Εισαγωγή στη Διακυβέρνηση Εαρινό
ΠΜΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Κωδικός Περίοδος Διδασκαλίας
ΠΑE11 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Χειμερινό
ΠΑY11 Μεθοδολογία των Πολιτικών Επιστημών Χειμερινό
ΠΑY12 Συγκριτική Πολιτική Χειμερινό
ΠΑΕ12 Κράτος και Δημόσιες Πολιτικές Χειμερινό
ΠΑΕ13 Θεωρία αποφάσεων και διαμόρφωση πολιτικής Χειμερινό
ΠΑΥ21 Εκλογική Ανάλυση Εαρινό
ΠΑΥ22 Εκλογική Κοινωνιολογία Εαρινό
ΠΑΥ23 Κόμματα και πολιτικές δυνάμεις Εαρινό
ΠΜΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
Κωδικός Περίοδος Διδασκαλίας
ΠΘ101 Νεότερη πολιτική θεωρία και φιλοσοφία Χειμερινό
ΠΘ102 Σύγχρονη Πολιτική Θεωρία Χειμερινό
ΠΘ103 Θεωρίες κοινωνικών κινημάτων Χειμερινό
ΠΘ201 Κλασική πολιτική θεωρία και φιλοσοφία Εαρινό
ΠΘ202 Κριτική της ιδεολογίας και Ανάλυση πολιτικού λόγου Εαρινό
ΠΘ203 Πολιτική και Ηθική Φιλοσοφία Εαρινό
ΠΜΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Κωδικός Περίοδος Διδασκαλίας
ΠΙΕ11 Ζητήματα συγκρότησης ελληνικού κράτους Χειμερινό
ΠΙΕ12 Σύγχρονη ιστορία και γεωπολιτικά συστήματα Χειμερινό
ΠΙΕ13 Καπιταλισμός και πόλεμος Χειμερινό
ΠΙΕ14 Διεθνείς Σχέσεις: Βαλκάνια Χειμερινό
ΠΙΕ15 Θεωρία πολέμου - Κλαούζεβιτς Χειμερινό
ΠΙΕ21 Πόλεμος και θρησκεία Εαρινό
ΠΙΕ22 Οι «άμαχοι» στους σύγχρονους πολέμους Εαρινό
ΠΙΕ23 Στρατηγικοί σχεδιασμοί στο σύγχρονο κόσμο Εαρινό
ΠΙΕ24 Ασύμμετροι πόλεμοι, «λαϊκοί» πόλεμοι Εαρινό
ΠΙΕ25 Περιφερειακές Δυνάμεις: Τουρκία Εαρινό