Αναλυτική Λίστα Μαθημάτων

Υποχρεωτικά Μαθήματα - Χειμερινό εξάμηνο
Κωδικός Τίτλος ECTS
ΚΥ0101 Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη I 5
ΚΥ0102 Πολιτική Φιλοσοφία στην Αρχαία Ελλάδα 5
ΚΥ0103 Νεώτερη Ελληνική Πολιτική Ιστορία (1821-1909) 5
ΚΥ0104 Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία I 5
ΚΥ0105 Διεθνείς Σχέσεις 5
ΚΥ0206 Μαθηματικά στην Πολιτική Επιστήμη: Εισαγωγή 5
ΚΥ0301 Εισαγωγή στην Πολιτική Κοινωνιολογία 5
ΚΥ0302 Σύγχρονες Πολιτικές θεωρίες Ι 5
ΚΥ0303 Διαφωτισμός και Διαμόρφωση των Πολιτικών Ιδεολογιών στην Ελλάδα 5
ΚΥ0304 Πολιτικό Σύστημα και Κομματικοί Σχηματισμοί στη Σύγχρονη Ελλάδα (1946-1974) 5
ΚΥ0305 Κοινωνική Στατιστική 5
ΚΥ0501 Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5
ΚΥ0503 Ελληνική Εξωτερική Πολιτική (μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο) 5
ΚΥ0504 Ανάλυση Πολιτικού Λόγου 5
ΚΥ0606 Θεωρίες Κοινωνικού Συμβολαίου 5
ΚΥ0701 Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία 5
ΚΥ0702 Κοινωνική και Εκλογική Γεωγραφία της Ελλάδας 5
ΚΥ0705 Διεθνής Πολιτική Οικονομία και Ανάπτυξη 5
ΚΥ0706 Πόλεμος και Πολιτική 5
ΚΥ0804 Εμφύλιοι Πόλεμοι στον Σύγχρονο Κόσμο 5
Υποχρεωτικά Μαθήματα - Εαρινό Εξάμηνο
Κωδικός Τίτλος ECTS
ΚΥ0106 Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία 5
ΚΥ0201 Εισαγωγή στη Συγκριτική Πολιτική: τα Πολιτικά Συστήματα στη Σύγχρονη Ευρώπη 5
ΚΥ0203 Σύγχρονη Ελληνική Πολιτική Ιστορία (1910-1974) 5
ΚΥ0204 Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία II: 19ος αιώνας 5
ΚΥ0205 Συνταγματική Συγκρότηση του Κράτους: Οργανωτικές Βάσεις του Ισχύοντος Πολιτεύματος 5
ΚΥ0208 Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη ΙΙ 5
ΚΥ0401 Το Ελληνικό Σύστημα Διακυβέρνησης 5
ΚΥ0402 Κλασσική Κοινωνική Θεωρία 5
ΚΥ0403 Ιστορία, Θεωρίες και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης 5
ΚΥ0404 Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία 5
ΚΥ0405 Ποσοτικές Μέθοδοι Ανάλυσης στις Κοινωνικές Επιστήμες 5
ΚΥ0502 Κράτος θεσμοί και δημόσιες πολιτικές 5
ΚΥ0602 Σύγχρονες Πολιτικές Θεωρίες ΙΙ 5
ΚΥ0604 Αντικοινοβουλευτισμός και Δικτατορίες 5
ΚΥ0607 Μειονότητες και Πολιτική στα Βαλκάνια 5
ΚΥ0802 Ηθική και Πολιτική 5
ΚΥ0805 Τα πολιτικά Κόμματα μετά το 1974 5
ΚΥ0806 Νέα Κοινωνικά Κινήματα 5
Υποχρεωτικά Μαθήματα - Εαρινό/Χειμερινό Εξάμηνο
Κωδικός Τίτλος ECTS
ΚΥ0000 Εισαγωγή στην Επιστημονική Έρευνα στις Πολιτικές Επιστήμες 2
Μαθήματα επιλογής - Χειμερινό Εξάμηνο
Κωδικός Τίτλος ECTS
ΚΕ0Ε17 Ιστορία των Οικονομικών Κρίσεων 4
ΚΕ0Ε19 Πολιτική και θρησκεύματα 4
ΚΕ0Ε21 Φύλο και πολιτική 4
ΚΕ0Ε33 Μοντέλα Ανάλυσης Εκλογικής Συμπεριφοράς 4
ΚΕ0Ε38 Μεταπολεμικός Κόσμος. Ανασυγκρότηση της Ευρώπης, Εβραϊκές Κοινότητες 4
ΚΕ0Ε45 Λαϊκισμός και Δημοκρατία 4
ΚΕ0Χ03 Τα ΜΜΕ στην Ελλάδα Σήμερα 4
ΚΕ0Χ04 Πολιτικές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 4
ΚΕ0Χ08 Εθνικισμός: Ιδεολογίες και πρακτικές 4
ΚΕ0Χ11 Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης 4
ΚΕ0Χ20 Πολιτική Οικονομία της Μεταπολεμικής Ελλάδας 4
ΚΕ0Χ25 European Union Institutions and Policies 4
ΚΕ0Χ31 Σύγχρονα Θέματα Διεθνούς Πολιτικής 4
ΚΕ0Χ32 Ο Αντισημιτισμός στον 20ό αιώνα 4
ΚΕ0Χ33 Εμβάθυνση στη Συγκριτική Πολιτική:Τα Πολιτικά Συστήματα των ΗΠΑ και της Ρωσίας 4
ΚΕ0Χ39 Greek Politics (διδάσκεται στα αγγλικά) 4
ΚΕ0Χ43 Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία 4
ΚΕ0Χ44 Πολιτικές και Πρακτικές Καταστολής στον Σϋγχρονο Κόσμο 4
ΚΕ0Χ45 Στοιχεία για το Ελληνικό Εργατικό Κίνημα 4
ΚΕ0Χ48 Ενεργειακοί Πόροι και Πολιτική: Από τον 19ο στον 21ο αιώνα 4
ΚΕ0Χ50 Μουσική, Ιστορία, Πολιτική: Από τον Μοντεβέρντι στον Βέρντι 4
ΚΕΟΧ49 Εκπαιδευτικές Πρακτικές και Πολιτική 4
ΚΕΟΧ51 Οθωμανική Αυτοκρατορία και Ελληνική Επανάσταση: Πολιτικές και Κοινωνικές Πτυχές 4
ΚΕΟΧ52 Επανάσταση 1821. Οι Προετοιμασίες και η Εξέγερση 4
ΚΕΟΧ55 Εισαγωγή στην Ποιοτική Έρευνα 4
Μαθήματα Επιλογής - Εαρινό Εξάμηνο
Κωδικός Τίτλος ECTS
ΚΕ0Ε01 Κράτος και Κοινωνία στη Νεώτερη Ελλάδα 4
ΚΕ0Ε02 Το Κυπριακό Ζήτημα 4
ΚΕ0Ε03 Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική 4
ΚΕ0Ε04 Political Systems in the Balkans (διδάσκεται στα αγγλικά) 4
ΚΕ0Ε20 Φιλοσοφίες της Ελευθερίας 4
ΚΕ0Ε24 Παράδοση και Εκσυγχρονισμός στη Μεταπολεμική Ελλάδα 4
ΚΕ0Ε25 Εισαγωγή στην Πολιτική Επικοινωνία 4
ΚΕ0Ε28 Ο εκτός Ευρώπης κόσμος 4
ΚΕ0Ε30 Χώρος και Εκλογική Ανάλυση 4
ΚΕ0Ε31 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4
ΚΕ0Ε35 European Union Politics and Government 4
ΚΕ0Ε37 Ολοκαύτωμα και Ιστορική Μνήμη 4
ΚΕ0Ε40 Θεωρίες Παιγνίων και Διαμόρφωση Στρατηγικής 4
ΚΕ0Ε42 Σύγχρονα Θέματα Δημοκρατίας 4
ΚΕ0Ε44 Θέματα Σύγχρονης Πολιτικής Φιλοσοφίας 4
ΚΕ0Ε46 The Greek Crisis (διδάσκεται στα αγγλικά) 4
ΚΕ0Ε47 Ανατολική Μεσόγειος: Σύγχρονη Διπλωματία και Πολιτική 4
ΚΕ0Ε49 Ρομ: Ιστορία, Πολιτική, Ολοκαύτωμα 4
ΚΕ0Ε51 Νεανική πολιτική δράση και σχολεία 4
ΚΕ0Ε52 Διεθνείς Οργανισμοί 4
ΚΕ0Ε53 Εκλογική Συμπεριφορά και Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση 4
ΚΕ0Ε54 Η Έννοια της "Εθνικοφροσύνης": Ιστορία, Ιδεολογία και Πολιτική Πρακτική 4
ΚΕ0Ε55 Νέες Τεχνολογίες, Πολιτικές Θεωρίες και Διεθνείς Σχέσεις: ο Ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης 4
ΚΕ0Ε56 Politics and Government in Southern Europe. A Comparative Analysis 4
ΚΕ0Ε57 Πολιτική και Κοινωνία στις Παραμονές της Επανάστασης του 1821 4
ΚΕ0Ε58 Λατινική Αμερική. Πολιτική, Κοινωνία και Διεθνείς Σχέσεις 4
ΚΕ0Ε59 Θέματα Κοινωνικής Φιλοσοφίας 4
ΚΕ0Ε60 Επανάσταση 1821. Ο Πόλεμος για την Ανεξαρτησία 4
ΚΕ0Χ13 Από τη Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση στο 1848 4
ΚΕ0Χ30 Διοικητική Οργάνωση του Κράτους 4
ΚΕ0Χ34 Διαδικτυακές Πολιτικές Έρευνες 4
ΚΕ0Χ40 Πρόσφυγες και Μετανάστες 4
ΚΕ0Χ47 Η Μέση Ανατολή Σημερα 4
ΚΕ0Χ53 Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας στην Ψηφιακή Εποχή 4
Μαθήματα επιλογής - Εαρινό/Χειμερινό Εξάμηνο
Κωδικός Τίτλος ECTS
ER000 Greece today (διδάσκεται στα Αγγλικά) 4
ΚΕ0Χ46 Διδακτική της Πολιτικής Παιδείας 4
ΚΕΣ001 Πρακτική Άσκηση Φοιτητών 4
ΞΓ1000 Αγγλική Γλώσσα για Πολιτικούς Επιστήμονες 2