Νέα του Τμήματος

Τα παρακάτω μενού σας οδηγούν σε ειδήσεις που αφορούν επιμέρους θέματα

Τετ, 03/11/2021 - 08:59
Τύπος: Νέο του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών
Τετ, 08/09/2021 - 15:26
Τύπος: Νέο του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών
Τρί, 31/08/2021 - 14:32
Τύπος: Νέο του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών
Παρ, 14/02/2020 - 12:31
Τύπος: Νέο του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών
Δευ, 18/11/2019 - 20:22
Τύπος: Νέο του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών
Παρ, 12/04/2019 - 11:40
Τύπος: Νέο του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών
Παρ, 01/02/2019 - 10:13
Τύπος: Νέο του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Καλώς ήρθατε στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ. Μέσω των προγραμμάτων σπουδών του (προπτυχιακού και μεταπτυχιακού) και των ερευνητικών του δραστηριοτήτων,  το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών ασχολείται με την μελέτη των πολιτικών φαινομένων: των πολιτικών θεσμών, διαδικασιών και ανταγωνισμών. Χειρίζεται, δηλαδή, και επιχειρεί να μεταδόσει τα θεωρητικά και εμπειρικά εργαλεία που είναι απαραίτητα για την επιστημονική ανάλυση της σύστασης και των σχέσεων των συλλογικών και των ατομικών υποκειμένων στο πλαίσιο της οργανωμένης κοινωνίας.

Τα προγράμματα σπουδών του χαρακτηρίζονται από την αναγκαία ισορροπία θεωρίας και εμπειρικής ανάλυσης με στόχο την πολυδιάστατη και διεισδυτική προσέγγιση της πολιτικής δράσης και των πολιτικών δομών. Στοχεύει στην διαμόρφωση επιστημόνων ικανών να περιγράφουν και να ερμηνεύουν ταυτότητες, σχέσεις, ιδεολογίες και πολιτικές και να υποστηρίζουν διαδικασίες λήψης αποφάσεων στη δημόσια σφαίρα. Υπηρετεί, δε, πάνω απ’ όλα, την προαγωγή της κριτικής σκέψης στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας που οφείλει να χαρακτηρίζει τον δημοκρατικό θεσμό του δημόσιου πανεπιστημίου.

Καλή πλοήγηση!