Διάφορα

Πρόγραμμα προώθησης ανταλλαγών/ επιστημονικής συνεργασίας Ελλάδας-Γερμανίας IKYDA 2022 (προθ: 15/12)

  • Posted on: 4 November 2021

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα προς την ΚΥΑ 136877/Ζ1/26.10.21 (ΦΕΚ 5021Α/29.10.21), στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών[ http://dps.auth.gr/el/node/3486 ] έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα διμερούς συνεργασίας του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), IKYDA, που αφορά σε χρημοτοδότηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων μεταξύ Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και Ερευνητικών Ιδρυμάτων των δύο χωρών (Ελλάδας-Γερμανίας), με μέγιστο διάστημα χρηματοδότησης τα 2 έτη (1.7.2022 έως 3

Ενημέρωση φοιτητών/τριων σχετικά με τον COVID-19

  • Posted on: 3 November 2021

Αγαπητοί φοιτητές

Σε σχέση με τα μέτρα που τηρούνται για την αποφυγή διασποράς του COVID19 sας παρακαλούμε, αν δεν το έχετε ήδη κάνει,  να εγγραφείτε στο edupass.gov.gr και να τηρείτε τα παρακάτω:

Η-ο φοιτήτρια/φοιτητής που διαπιστώνεται θετική/ός, μπαίνει σε 14ημερη καραντίνα και επανέρχεται στα φοιτητικά της/του καθήκοντα μετά από 14 ημέρες, ανεξάρτητα από το αν είναι η όχι εμβολιασμένος. Στο διάστημα αυτό θεωρείται δικαιολογημένη η απουσία της/του από τις διδακτικές της/του υποχρεώσεις.

Ψήφισμα Τμήματος Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ

  • Posted on: 8 September 2021

Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την πρακτική των εξοντωτικών αγωγών ενάντια στο Παρατηρητήριο Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου και σε μέλη του, επειδή τα τελευταία εκφράζουν την ανησυχία τους σχετικά με ρυπαντικά φαινόμενα στο θαλάσσιο περιβάλλον και στην ατμόσφαιρα του νησιού της Σύρου. Έτσι, εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη και υποστήριξή του στον διδακτορικό φοιτητή του, κ.

Πρόσκληση πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» (προθ 13/8)

  • Posted on: 29 July 2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ, στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 2261/09.06.2021, κωδ. ΕΔΒΜ96) Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» (κωδικός MIS: 5127815), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και κατ’ εφαρμογή της απόφασης στη Συν.